Financieel verslag van het jaar 2021 Balans 2021 omschrijvingActivaPassivaRes. onderhoud Beken€   1.230,60Res. onderhoud Grafheuvels€…