Omgevingsvisie Putten De SNMP heeft eind maart 2023 een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie…