Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten viert dit jaar haar 50ste verjaardag. Op 30 september 1971, in huize van Woensel Kooy, werd besloten tot de oprichting van de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Putten e.o. De grote initiatiefnemer van het eerste uur was de heer J.W. van Woensel Kooy. De contributie werd vastgesteld op fl. 5,– per jaar voor volwassenen en fl. 1,– voor junioren.

Enkele personen van het eerste uur waren van groot belang. De heer Van Woensel Kooy was reeds lang voor de oprichting de man die zich opwierp voor de belangen van het behoud van de natuur. Individueel wist hij veel te bereiken, maar hij begreep dat om meer te bereiken er een vereniging moest komen.

Veel waardering was er ook voor de heren C.J. Thirion en H. Kruishoop. De heer Thirion behartigde met kennis van zaken de portefeuille houtopstand, en zijn artikelen over de BOOM in de eerste drie mededelingenbladen werden gretig gelezen. De heer Kruishoop was verantwoordelijk voor het contact met de gemeente en pers. Hij vond dat er meer aandacht moest worden besteed aan de bescherming van het milieu. De heer Harmmeijer zelf verdiepte zich in de problematiek rondom de planologie.

In 1972 kreeg de vereniging een Postbus 100 toegewezen. Anderhalf jaar later werd besloten de vereniging om te zetten in een stichting, en zo werd op 5 januari 1973 de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten opgericht. De doelstellingen bleven dezelfde.

Op de 1e foto zie je oprichting januari 1973 in Stroud op foto 2 t/m 4 word kort de 1e 5 jaar beschreven in 1976