• Excursie
  Excursie naar het Vitens-Waterwingebied Holk Op zaterdag 3 juni vond er een excursie plaats naar het Vitens-Waterwingebied Holk, onder leiding van Jan Hop, al 45 […]
 • Herstelprogramma
  Herstelprogramma Beken voor Natura 2000 gebieden Op 1 maart 2023 heeft de SNMP bij de Provincie Gelderland een Zienswijze ingediend ten aanzien van het Ontwerp […]
 • Jaarvergadering
  SNMP Jaarvergadering 2023 Op woensdagavond 24 mei 2023 vond de Algemene Jaarvergadering van de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming plaats in Putten. Dit jaar hadden […]
 • Omgevingsvisie
  Omgevingsvisie Putten De SNMP heeft eind maart 2023 een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie Putten van de gemeente Putten. Over het vervolg hiervan houden […]
 • Financieel 2022
  Financieel verslag van het jaar 2022 Balans Omschrijving Activa Passiva Algemene reserve €    14.560,65 Reservering best. legaat €     15.215,30 Reservering tbv Onderhoud […]
 • We zijn live!
  De website is dood, lang leve de website! Zoals aangekondigd heeft onze stichting een nieuwe website. In de afgelopen periode was de oude website nog […]
 • Verliefde padden
  Vijver lijkt wel een golfslagbad met die verliefde stelletjes. Helma van der Hoeven
 • Paddenafzetting
  Afgelopen dinsdagochtend was het topdrukte bij de paddenafzetting aan de Krachtighuizerweg. Met de hulp van leerlingen van groep 7 van basisschool de Wegwijzer werden er […]
 • Landschapsbeheer
  Noordwest VeluweWerkgroep Landschapsbeheer KNNV Vanaf september tot april trekken de deelnemers om de drie weken op zaterdagmorgen erop uit om in de omgeving van Ermelo, […]
 • Lezing Cor Jansen
  LEZING OP 22 FEBRUARI DOOR COR JANSEN Cor Jansen is gepensioneerd terreinbeheerder van Natuurmonumenten, maar is, sinds hij in zijn jeugd drie keer met zijn […]
 • Atty Heijting
  Vrijwilliger van het jaar 2022 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 10 januari 2023 werden voor het eerst ook de winnaars van de Puttense Vrijwilligersprijs 2022 bekend […]
 • Beken nieuws
  Nieuws van de werkgroep Beken.(Verslag van de werkzaamheden op vrijdag 27 januari 2023) In de nieuwsbrief van januari deed Jos Noppen een oproep aan de […]
 • Ons logo
  Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de stichting heeft Just Spoor, de beheerder van onze website en lid van de werkgroep Duurzaam, een speciale versie ontworpen van ons huidige logo. Het […]
 • Groene Kruispunt
  Ontwikkeling het Groene Kruispunt Op 7 oktober 2022 vond de officiële start plaats van de ontwikkeling van het Groene Kruispunt, een natuurontwikkelingsproject langs het Nuldernauw […]
 • Lezing 30 november
  Op woensdag 30 november wordt de reeks lezingen “TussendeBoeken” in de bibliotheek voortgezet door Maarten Wispelwey met “Romeinen op mars?”. Onlangs is de Romeinse limes […]
 • Beken nieuws
  Zes jaren van onderhandelen, vergaderen, handmatig schoonmaken en peilen in weer en wind gingen er aan vooraf, maar uiteindelijk is onze missie volbracht. De Volenbeek […]
 • Het Putterbos
  Het Putterbos is beeldbepalend voor Putten, naast de landgoederen, Putterpolder en de randmeerkust ‘waar groen de kleur bepaalt’. Het is niet zomaar een bos, maar […]
 • Lezing 26 oktober
  Op 26 oktober om 19:30 uur werd in de reeks TussendeBoeken in de bibliotheek de lezing “Water op de Veluwe” gehouden door Wim Zeeman.Wim Zeeman […]
 • Lezing 28 september
  Boswachter Zwaneveld is al enige tijd bezig met, zoals hij zelf zegt, het completeren van het bos op het landgoed Oud- Groevenbeek. Belangrijkste doel is […]
 • Lezing 1 juni
  Lezing “OUDEMANS EN SCHOVENHORST” op woensdag 1 juni. De reeks lezingen TussendeBoeken wordt op woensdag 1 juni om 19:30 hervat met “Oudemans en Schovenhorst” door […]
 • Zonneveld
  Zonneveld Kiezerswoert Zienswijze SNMP op zonneveld Keizerswoert in Putten. Om de doelstellingen voor het aandeel duurzame energie – 55% reductie in 2030 – te halen […]
 • Gemeenteraad 2022
  Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Download hier de notities van de SNMP wat betreft de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
 • Financieel 2021
  Financieel verslag van het jaar 2021 Balans 2021 omschrijving Activa Passiva Res. onderhoud Beken €   1.230,60 Res. onderhoud Grafheuvels €      349,79 Algemene […]
 • Jaarplan 2021
  Prioriteitenlijst
 • Beleidsplan 2020
  Statutaire doelstellingDe Stichting heeft ten doel: het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving te beschermen.De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:a. Het […]