Nieuws van de werkgroep Beken.
(Verslag van de werkzaamheden op vrijdag 27 januari 2023)

In de nieuwsbrief van januari deed Jos Noppen een oproep aan de lezers om op vrijdag 27 januari 2023 opnieuw een stuk van de Volenbeek schoon te maken. Het ging hierbij nu om het gedeelte net voorbij de plek waar de Groevenbeek en de Volenbeek samenkomen tot aan de hoek Telgterweg-Waterweg. Het eerste gedeelte van de beek ,vanaf de sprengkop tot net voor het weiland, was in oktober in opdracht van de Gemeente schoongemaakt. In tegenstelling tot het eerste stuk waar het vooral ging om de verwijdering van de dikke sliblaag ging hebben we hier te maken met een relatief smalle en droge beekbedding die aan weerszijden en op de bodem begroeid is met bramen en verder vol ligt met dode takken.

Maar liefst tien vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, gaven gehoor aan de oproep. Er werd tussen 13.30 uur en 16.30 uur stevig gewerkt onderbroken door een gezellige pauze met koffie en een lekkere koek. Het resultaat is dat de beek nu zonder obstakels weer meer dan vijftig meter verder kan stromen.

Al met al een behoorlijk arbeidsintensieve klus waarbij we nog een flink stuk af te leggen hebben voordat we bij de Telgterweg uitkomen. Misschien is het hier ook raadzaam om met zwaarder materiaal te gaan werken. Wie biedt zich aan?

Aart van Dusschoten