Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving te beschermen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het milieubewust maken van de bevolking van Putten en omgeving;
b. Het voeren van overleg met overheidsinstanties, privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen met betrekking tot aangelegenheden, verband houdende met het milieu en het natuurschoon; en
c. Andere geoorloofde middelen.


Onze plannen voor 2023:

 • Ons 50-jarig jubileum vieren.
 • Ons succesvol overleg met o.a. de gemeente over de Volenbeek voortzetten tot de beek stroomt tot in het Randmeer.
 • Het opvangen van de padden die naar de vijver in vakantiepark Hoevegaarde trekken, om te voorkomen dat ze bij het oversteken van de Krachtighuizerweg worden doodgereden. Basisscholen betrekken bij het verhuizen van de padden naar de paddenpoel op het Vitensterrein.
 • Het bomenbeleid van Putten zo goed mogelijk volgen en beïnvloeden.
 • Duurzaamheid: beleid volgen, standpunt vormen (werkgroep Duurzaam), belangstelling wekken, voorlichting geven (in natuurlijkPutten, tijdens de informatieavond).
 • Werven contribuanten, eventueel nieuwe groep belangstellenden verwerven door aandacht voor duurzaamheid.
 • Een nieuwe werkgroep Communicatie oprichten.
 • Bestrijding Japanse duizendknoop volgen.
 • Scholen betrekken bij onderhoud paddenpoel.
 • Het houden van natuurexcursies.
 • Onderhoud grafheuvels.
 • Samenwerking met verwante organisaties uitbouwen.
 • Infrastructurele wijzigingen kritisch volgen:
  herinrichting van de N303 (Putten-Voorthuizen), Halvinkhuizen, de woningbouw op Husselsesteeg 22 en 24, het centrumplan, “Bosrande”, nieuwe plannen voor een zuidelijke rondweg.