Het Putterbos is beeldbepalend voor Putten, naast de landgoederen, Putterpolder en de randmeerkust ‘waar groen…