Categorie: Notities

Herstelprogramma

Herstelprogramma Beken voor Natura 2000 gebieden Op 1 maart 2023 heeft de SNMP bij de…

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Putten De SNMP heeft eind maart 2023 een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie…

Zonneveld

Zonneveld Kiezerswoert Zienswijze SNMP op zonneveld Keizerswoert in Putten. Om de doelstellingen voor het aandeel…

Gemeenteraad 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Download hier de notities van de SNMP wat betreft de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 2022-Gemeenteraadsverkiezingen_wensenlijst-SNMPDownloaden

Financieel 2021

Financieel verslag van het jaar 2021 Balans 2021 omschrijvingActivaPassivaRes. onderhoud Beken€   1.230,60Res. onderhoud Grafheuvels€…

Jaarplan 2021

Prioriteitenlijst Besprekingen voeren met o.a. de gemeente over de Volenbeek. Bomenbeleid van Putten zo goed…

Beleidsplan 2020

Statutaire doelstellingDe Stichting heeft ten doel: het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving…