Categorie: Notities

Herstelprogramma

Herstelprogramma Beken voor Natura 2000 gebieden Op 1 maart 2023 heeft de SNMP bij de…

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Putten De SNMP heeft eind maart 2023 een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie…

Zonneveld

Zonneveld Kiezerswoert Zienswijze SNMP op zonneveld Keizerswoert in Putten. Om de doelstellingen voor het aandeel…

Gemeenteraad 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Download hier de notities van de SNMP wat betreft de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 2022-Gemeenteraadsverkiezingen_wensenlijst-SNMPDownloaden