Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

De SNMP

Doelstelling
De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten heeft als doelstelling het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving te beschermen.

E-mail
U kunt de stichting bereiken via de pagina CONTACT of rechtstreeks via e-mail info@natuurenmilieuputten.nl

Postadres
Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten
Postbus 100
3880 AC Putten

ANBI
De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze status geeft belastingvoordelen aan donateurs, zie de Belastingdienst voor de begrenzingen en voorwaarden.

Gegevens
Het RSIN van de stichting is 816659473.

Activiteiten
Kritisch volgen van de verrichtingen van de Gemeente Putten.
Bezwaarschriften indienen als “groen” tekort wordt gedaan.
Inspraak en overleg bij diezelfde Gemeente.
Steun aan natuuronderwijs op de basisscholen.
Natuurinventarisaties.
Overzetten van amfibieën in de trektijd.
Controleren van amfibieënpoelen op kwaliteit.
Beschermen van de aanwezige dassenburchten.
Organiseren van informatieavonden.
Organiseren van natuurexcursies.
Onderhouden van de grafheuvels in Putten.
Onderhoud van de Volenbeek.

Hoe zit onze stichting in elkaar:
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die alleen werkelijk voor de stichting gemaakte kosten kunnen declareren.
De stichting telt meer dan 400 donateurs.
Een contribuant ontvangt 3x per jaar ons kleurrijke blad NatuurlijkPutten.
De contributie bedraagt minimaal € 10,00 per jaar.