Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

­Agenda

(Zie ook de agenda voor de buitenactiviteiten en de pagina TussendeBoeken).

datum Bijeenkomst / Excursie
 

woe 19 mei 2022 (18:45)

 

ALGEMENE JAARVERGADERING met excursie woe 19 mei 2022 18:45

De agenda voor deze jaarvergadering:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag van de digitale contribuantenvergadering d.d. 27 mei 2021

4. Financiële zaken

5. Verslag kascommissie

6. Benoeming kascommissie

7. Bestuurssamenstelling

8. Lopende zaken

9. Rondvraag

10. Sluiting

Toelichting agenda:

Punt 3: het verslag van de Algemene Jaarvergadering van contribuanten vindt u in nummer 173, mei 2022 van Natuurlijk Putten.

Punt 4: het financieel verslag ligt op de jaarvergadering ter inzage en kan desgewenst op verzoek aan de contribuanten worden toegezonden. U kunt hiervoor contact opnemen met onze penningmeester Jos Noppen: josnoppen@outlook.com

In verband met de organisatie stellen wij het op prijs indien u ons vόόr dinsdag 17 mei 2022 even laat weten of/en met hoeveel personen u voornemens bent de excursie en/of de vergadering bij te wonen. Dit kan per e-mail: mail@natuurenmilieuputten.nl.

Dit jaar hebben we gekozen voor een excursie rond en over het landgoed Volenbeek met aansluitend de jaarvergadering in het Theehuis Grote Roest, Beekweg 13 te Putten (telefoon 06-49950700). Het Theehuis Grote Roest is goed bereikbaar zowel per fiets als per auto. In verband met de beperkte parkeergelegenheid raden wij u echter aan met de fiets te komen.

 

do 23 mei 2019

 

ALGEMENE JAARVERGADERING do 23 mei 2019 19.00 uur         

Deze vergadering is niet doorgegaan. Er wordt gezocht naar een manier waarop we verslag kunnen doen van de activiteiten van het afgelopen jaar. Op 23 mei houdt de SNMP haar jaarvergadering voor de contribuanten.
De locatie is het Theehuis van Natuurmonumenten aan de Putterweg 238 te Ermelo. Parkeren kan op de parkeerplaats aan de Putterweg (N303), of beter bij het Bosbad, waarna het Theehuis te bereiken is via de Oud Groevenbeeklaan. Na het bruggetje over de Volenbeek ligt het Theehuis aan de rechterhand.
Laat ons a.u.b. vóór 20 mei weten of u komt, via info@natuurenmilieuputten.nl , 0341-352908 of 0341-357067.