Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur van de SNMP zijn:

Aart van Dusschoten (voorzitter)
Atty Heijting (secretaris)
Jos Noppen (vicevoorzitter en penningmeester ai)
Mark Beekes
Sandra Leidner
Bertus Cornelissen

De eerste drie personen vormen het Dagelijks Bestuur.