Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

Jaarplan 2020

Prioriteitenlijst

 1. Besprekingen voeren met o.a. de gemeente over de Volenbeek.
 2. Bomenbeleid van Putten zo goed mogelijk volgen en beïnvloeden.
 3. Duurzaamheid: beleid volgen, standpunt vormen, belangstelling wekken, voorlichting geven (in
  natuurlijkPutten, informatieavond).
 4. Werven contribuanten, eventueel nieuwe groep belangstellenden verwerven door aandacht voor duurzaamheid.
 5. Bestrijding Japanse duizendknoop volgen.
 6. Scholen betrekken bij onderhoud paddenpoel.
 7. Het houden van natuurexcursies.
 8. Onderhoud grafheuvels.
 9. Samenwerking met verwante organisaties uitbouwen.
 10. Natuureducatie in het basisonderwijs opzetten.
 11. Infrastructurele wijzigingen kritisch volgen (Zuidelijke rondweg, nieuwe wijk Rimpeler,
  herinrichting van de N303 (Putten-Voorthuizen)
 12. Herstel Korensteeg