Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

Activiteiten:

Samen met vrijwilligers werken we aan verschillende activiteiten. We kunnen altijd hulp gebruiken. Heeft u tijd en zin om ons te helpen neem dan contact met ons op.
Vrijwilligers kunnen bij de SNMP meewerken aan een van de volgende activiteiten:

  1. Archeologiewacht
  2. Onderhoud van de Beken in Putten
  3. Nestvlotjes onderhouden
  4. Paddentrek
  5. Landelijke opschoondag
  6. Organiseren van excursies
  7. Ledenwerving
  8. Promotieactiviteiten
  9. Contactpersoon buitengebied
  10. Ondersteuning bij onderhoud landschapselementen

Agenda 2021

 

  datum
 tijd
  soort
 omschrijving

 

Opknapbeurt grafheuvel 2019

Langs de Postweg waren in een grafheuvel twee kuilen gegraven.
Al enige tijd heeft de Stichting geprobeerd toestemming te krijgen van de bevoegde archeologen om die kuilen dicht te gooien.
Vrijdag 19 juli konden we aan de slag.
Deelnemers waren de bestuursleden Aart van Dusschoten, Mark Beekes, en Jos Noppen.

 Kuil in de grafheuvel langs de Postweg.

Zelfde kuil na wegvegen en blazen van het blad:

 

Eerst werd de rand zand rond de kuil in de kuil terug geschept:

 
Toen er daarna nog steeds een kuil was, werd die opgevuld met zand dat vanuit het bos werd geschept:
Hiermee werd doorgegaan tot het oppervlak glad aansloot met de grafheuvel eromheen:

 

 

 

Daarna werd er een laagje blad over de opgevulde kuil geveegd:

En, weer als nieuw!!!!!!!

Een iets kleinere kuil, met een boomstronk in het midden, werd op dezelfde manier behandeld.

Eerdere acties

Opschoonactie 2016

opschonen 1opschoondagpaddentrek1
20160319_095234