Samen duurzaam voedsel produceren
De Stichting Natuur- en Milieubescherming Putten (SNMP) blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. De werkgroep Duurzaamheid van de SNMP greep de kans om een kijkje te nemen op een biologische ‘Herenboerderij’ dan ook met beide handen aan. Op zaterdag 7 oktober was de gelegenheid om een rondleiding te krijgen op de Herenboerderij ‘Groote Modderkolk’ te Loenen.

Een Herenboerderij is een coöperatie van ongeveer 250 huishoudens die onderling de oogst verdelen. De coöperatie moet zelf een geschikt stuk grond van ongeveer 20 ha beschikbaar hebben en een geschikte (biologische) boer vinden. De praktijk wijst uit dat het vinden van een geschikt stuk landbouwgrond niet meevalt. Het vinden van een biologische boer is dan weer geen probleem, boeren met een biologische opleiding staan te springen om te beginnen. De boer komt in loondienst van de overkoepelende organisatie en de coöperatie verzorgt tevens de benodigde ondersteuning zoals een teeltplan, opleidingen, advies, etc.

De Herenboerderij Groote Modderkolk bestaat nu zo’n 4,5 jaar en heeft na de nodige ‘leermomenten’ en kinderziektes een stabiel aantal coöperatieleden van ongeveer 125. De coöperatie pacht een bestaande boerderij van Natuurmonumenten en op het terrein is tevens een zorgboerderij en een theeschenkerij gevestigd. Je wordt Herenboer door je in te kopen in de coöperatie door een eenmalig bedrag van €2.000,- en een maandelijkse bijdrage. Eenmaal onderdeel van de coöperatie kun je wekelijks een pakket groente, eieren en vlees ophalen dat is afgestemd op je gezinsgrootte. Zelfwerkzaamheid in de vorm van plukken, wieden, planten, etc. wordt erg gewaardeerd en is eigenlijk ook noodzakelijk om het werk gedaan te krijgen. Deze manier van boeren is naast een erg leuk en sociaal gebeuren ook een goede manier om in harmonie met de natuur te boeren. Herenboerderijen gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en werken natuurgedreven (regeneratief). Hierbij is ‘biologisch’ de ondergrens, al zijn ze niet altijd Skal-gecertificeerd. Herenboeren werkt aan een eigen kwaliteitscontrolesysteem (PGS), samen met andere regeneratieve boeren. Ook zetten alle boerderijen stappen richting een volledig circulaire bedrijfsvoering (input nul).

Voor meer informatie:  Filmpje  Website