9 maart 2024
Vrijenbergweg 24c, Loenen

Gaat u op mee naar De Groote Modderkolk?
De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten blijft graag op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. De werkgroep Duurzaamheid van de SNMP greep eind vorig jaar de kans om een kijkje te nemen op een biologische ‘Herenboerderij’ dan ook met beide handen aan. Op zaterdag 7 oktober 2023 namen we deel aaneen rondleiding op Herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen. Een korte impressie van deze inspirerende ochtend staat hier op onze website.

Op verzoek van een van onze leden en in overleg met De Groote Modderkolk organiseren we voor leden van de SNMP op zaterdagochtend 9 maart een bezoek. Bent u lid en wilt u mee naar Loenen laat het ons dan uiterlijk 4 maart weten via info@natuurenmilieuputten.nl; wilt u daarbij aangeven of u met anderen wilt meerijden dan wel hoeveel andere leden met u mee zouden kunnen rijden? De precieze vertrektijd en locatie laten we u tijdig weten.