Excursie naar het Vitens-Waterwingebied Holk

Op zaterdag 3 juni vond er een excursie plaats naar het Vitens-Waterwingebied Holk, onder leiding van Jan Hop, al 45 jaar werkzaam bij Vitens en terreinbeheerder van dit bijzondere gebied, samen met zijn collega Ryan Bonestroo. Normaal gesproken is dit gebied niet toegankelijk voor publiek, dus het was erg leuk dat onze groep de gelegenheid kreeg om dit gebied te bezoeken. 

Jan Hop legde ons uit dat het water dat hier wordt opgepompt en gezuiverd bedoeld is voor de regio Bunschoten/Spakenburg/Nijkerk. Jaarlijks wordt er maar liefst 6,5 miljoen kubieke meter water opgepompt uit deze bronnen. Het bronwater wordt op een diepte van 150 tot 180 meter opgepompt, onder twee kleilagen zodat het grondwater ter plekke niet wordt verstoord. Het water wordt gefilterd in twee tanks, waar een filter voor ijzer en mangaan aanwezig is, en vervolgens gefilterd door een zandlaag. De reststoffen die uit het water komen, worden opnieuw hergebruikt.

Om het wat zurige water te neutraliseren, wordt er natronloog toegevoegd. Vitens heeft in voorgaande jaren het gebied waar de boringen plaatsvinden opgekocht van boeren die het in gebruik hadden. Vervolgens is van dit gebied weer een natuurgebied gemaakt. Het waterwingebied bestaat grotendeels uit natuur, waar ze erg zuinig op zijn.

Het belangrijkste bronwater voor ons drinkwater is grondwater, dat rechtstreeks uit prachtige natuurgebieden wordt gehaald. Dit grondwater heeft een optimaal reinigende werking dankzij de rijke natuur en grote biodiversiteit. Dit wordt ook wel de “Filter Nul” genoemd. Door een schone bodem zijn er weinig extra stappen nodig voordat het grondwater als betrouwbaar drinkwater uit de kraan komt. Vitens beheert meer dan 100 waterwingebieden verspreid over verschillende provincies. Elk waterwingebied heeft zijn eigen unieke karakter, zoals dit waterwingebied in Nijkerk met zijn eigen landschap en natuur. 

Na deze toelichting gingen we het terrein op. We zagen hier verschillende plantensoorten, waaronder prachtige orchideeën, grijskruid, pimpernel, koekoeksklok, knikkende distel, grote klaproos, walstro, speerdistel en ratelaar. De ratelaar is een bijzondere plant die stoffen uit de grond haalt die gunstig zijn voor andere planten en de groei van grassen beperkt. In 1991 werd bij een hectare grond de bovenste laag verwijderd om de natuur de kans te geven te veranderen. Het resultaat is nu goed zichtbaar. Tijdens de excursie konden we genieten van de ongerepte natuur met zijn vele verschillende plantensoorten. Ook waren er verschillende insecten te vinden.

De excursie naar het Vitens-Waterwingebied Holk was een leerzame en inspirerende ervaring. Het liet ons zien waarom we zuinig moeten zijn met ons drinkwater en gaf ons de gelegenheid om volop te genieten van de prachtige natuur. We werden ons bewust van de waarde van schoon drinkwater en de inspanningen die worden geleverd om dit te waarborgen. Het was een bijzondere gelegenheid om de ongerepte natuur en diverse plantensoorten te bewonderen. Deze excursie heeft ons aangemoedigd om bewust om te gaan met water en ons te blijven inzetten voor het behoud van onze waterbronnen en de bescherming van de natuurlijke omgeving.

Na afloop kregen Jan en Ryan een welverdiend applaus. Namens de SNMP bedankte Aart hen met een kleine attentie. In het najaar zullen nog enkele excursies zijn, houd website en nieuwsbrief in de gaten!