Financieel verslag van het jaar 2022

Balans

OmschrijvingActivaPassiva
Algemene reserve
€    14.560,65
Reservering best. legaat€     15.215,30
Reservering tbv Onderhoud Beken
€      1.230,60
Reservering tbv onderhoud grafheuvels
€         349,79
Crediteuren€              0,00
Vooruitontvangen
€         182,50
Totaal
€    31.538,84
Bankrekeningen
€    31.538,84
Totaal    31.538,84

Resultaten

OmschrijvingLastenBaten
Contributies€          5.670,00
Sponsors€             400,00
Adverteerders€             633,00
Tussen de Boeken€             367,00
VW’s uitkeringen€        10.800,00
Nadelig saldo€               80,26
Totaal€        17.950,26
Bestuurskosten€              186,35
Bijeenkomsten en excursies€          2.084,96
Abonnementen, lidm’n€              105,00
Administratie en postbox€              561,34
Natuurlijk Putten€          4.060,76
Paddentrek€                22,00
Website hosting€              129,85
Schenkingen VW’s€        10.800,00
Totaal€        17.950,26