Financieel verslag van het jaar 2021

Balans 2021

omschrijvingActivaPassiva
Res. onderhoud Beken€   1.230,60
Res. onderhoud Grafheuvels€      349,79
Algemene reserve€ 14.640,91
Reserve Legaat€ 15.215,30
Nog te betalen€          0,00
Vooruitontvangen€      110,00
Bankrekeningen€ 31.546,60
Nog te ontvangen€          0,00
Vooruitbetaald€          0,00
totaal€ 31.546,60€ 31.546,60

Resultaten 2021

omschrijvingKostenBaten
Abonnementen, Lidmaatschappen €    105,00
Bestuurskosten€      29,63
Bijeenkomsten€    823,10
Website    €    102,40
Administratie, bankkosten en postbox      €    533,84
NatuurlijkPutten druk en verzending€ 3.763,11
Educatie en boomplantdag€        0,00
Publicaties   €        0,00
Paddentrek     €      18,09
Archeologie  €        0,00
Beken€        0,00
Vrijwilligerskosten€      50,00
Voordelig saldo€ 1.310,48
Sponsoring   €    845,00
Donaties€ 5.640,50
Adverteerders€    250,00
TussendeBoeken€        0,00
Rente€        0,15
totaal€ 6.735,65€ 6.735,65

Toelichting

“Reserve Legaat” is het restant van een legaat. We gaan er met grote zuinigheid mee om, en willen het geld uitsluitend rechtstreeks aan natuur- en milieuprojecten besteden.