Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

financieel verslag 2019

Balans 2019

omschrijving Activa Passiva
Res. onderhoud Beken €   1.230,60
Res. onderhoud Grafheuvels €      349,79

Algemene reserve

€ 11.686,50

Reserve Legaat

€ 15.215,30

Nog te betalen

€       54,00

Vooruitontvangen

€       54,99
Bankrekeningen € 28.227,56
Nog te ontvangen €         6,67
Vooruitbetaald €     356,95


totaal € 28.591,18 € 28.591,18

 

Resultaten 2019

omschrijving Kosten Baten

Abonnementen, Lidmaatschappen

105,00

Bestuurskosten

187,35
Bijeenkomsten 1.425,65
Website       92,40
Administratie, bankkosten en postbox       599,77
NatuurlijkPutten druk en verzending 3.912,23
Educatie en boomplantdag    0
Publicaties       138,95
Paddentrek       0
Archeologie      42,00
Beken 27,50
Voordelig saldo 25,87
Sponsoring     575,00
Donaties  2.808,80
Rente bankrekeningen    6,67
TussendeBoeken 166,25


totaal € 6.556,72 € 6.556,72

 

Toelichting

“Reserve Legaat” is het restant van een legaat. We gaan er met grote zuinigheid mee om, en willen het geld uitsluitend rechtstreeks aan natuur- en milieuprojecten besteden.