Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

financieel verslag 2018

Balans 2018

omschrijving Activa Passiva
Res. onderhoud Beken €   1.230,60
Res. onderhoud Grafheuvels €      349,79

Algemene reserve

€ 11.660,63

Reserve Legaat

€ 15.215,30
Bankrekeningen € 28.261,32
Nog te ontvangen €      195,00


totaal € 28.261,32 € 28.261,32

 

Resultaten 2018

omschrijving Kosten Baten

Abonnementen, Lidmaatschappen

0,00

Bestuurskosten

11,30

Telefoonkosten

60,00

Vrijwilligerskosten

500,83
Bijeenkomsten 1155,27
Website       92,40
Administratie en postbox       329,86
NatuurlijkPutten druk en verzending  3824,29
Educatie en boomplantdag    219,45
Natuurbeheer       85,00
Paddentrek       73,77
Notariskosten      0,00
Bankkosten 173,49
Sponsoring     600,00
Donaties  5.130,40
Rente bankrekeningen   62,58
Nadelig saldo 732,68


totaal € 6.525,66 € 6.525,66

 

Toelichting

“Reserve Legaat” is het restant van een legaat. We gaan er met grote zuinigheid mee om, en willen het geld uitsluitend rechtstreeks aan natuur- en milieuprojecten besteden.