Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

financieel verslag 2020

Balans 2020

omschrijving Activa Passiva
Res. onderhoud Beken €   1.230,60
Res. onderhoud Grafheuvels €      349,79

Algemene reserve

€ 13.330,43

Reserve Legaat

€ 15.215,30

Nog te betalen

€        0,00

Vooruitontvangen

€        0,00
Bankrekeningen € 29.616,93
Nog te ontvangen €      250,00
Vooruitbetaald €     259,19


totaal € 30.126,12 € 30.126,12

 

Resultaten 2020

omschrijving Kosten Baten

Abonnementen, Lidmaatschappen

105,00

Bestuurskosten

87,24
Bijeenkomsten 27,50
Website       102,40
Administratie, bankkosten en postbox       528,92
NatuurlijkPutten druk en verzending 3.762,38
Educatie en boomplantdag    0
Publicaties       35,27
Paddentrek       0
Archeologie      0,00
Beken 0,00
Voordelig saldo 1.643,93
Sponsoring     450,00
Donaties 5.306,14
Adverteerders   400,00
TussendeBoeken 136,50


totaal € 6.292,64 € 6.292,64

 

Toelichting

“Reserve Legaat” is het restant van een legaat. We gaan er met grote zuinigheid mee om, en willen het geld uitsluitend rechtstreeks aan natuur- en milieuprojecten besteden.