Op vrijdag 24 november om 11.30 uur, vond de officiële overdracht plaats van de door de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten geschonken jubileumboom, een Zilverlinde, aan de gemeente. Bij deze gelegenheid waren aanwezig de wethouders Bertus Cornelissen en Sander van Nieuwenhuizenbeiden nauw betrokken bij ‘het groen en de natuur’ in onze gemeente, onze bestuursleden en een groep belangstellenden. De voorzitter van de SNMP, de heer Aart van Dusschoten heette beide wethouders van harte welkom en hield een korte toespraak.

Aart van Dusschoten: In het laatste nummer van ons blad Natuurlijk Putten is uitgebreid aandacht besteed aan de jubileumboom die onze stichting ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan wil schenken aan de inwoners van Putten. Hij toont de achterzijde van Natuurlijk Putten waarop de Zilverlinde, nog volop in blad, staat afgebeeld. De boom is afkomstig van boomkwekerij Tonsel in Dronten. In hetzelfde nummer van Natuurlijk Putten stond een mooi artikel over deze lindesoort van Jaap van Loenen die helaas onlangs isoverleden. Hij was gedurende dertien jaren één van onze vaste schrijvers voor Natuurlijk Putten. 

Gisteren werd de boom afgeleverd, zonder blad, omdat dit een vereiste was voor het planten van de boom. Hij werd gebracht op een dieplader en via een takel voorlopig in een plantgat geplaatst. Deze officiële overdracht is tegelijkertijd een afsluiting van ons 50-jarig jubileum. Bij de boom is een bordje geplaatst, waarop alle informatie terug te vinden is inclusief een QR-code die naar onze website leidt. Begin volgend jaar wordt er bij de boom nog een bankje geplaatst van uit Putten afkomstig hout. Hiervoor zorgt de gemeente. 

In de toespraak van Aart van Dusschoten, tijdens onze jubileumavond, benadrukte hij al onze verbondenheid met bomen. Hij maakte daar een vergelijking tussen onze stichting en een boom. In de loop der jaren hebben we heel vaak ‘geboomd’ over kapvergunningen, over het Bomenbeleidsplan en het feit dat bomen heel erg belangrijk zijn voor onze gezondheid en het klimaat. Niet voor niets staat er al sinds 1973 een boom in ons logo. 

Voordat werd overgegaan tot de officiële handelingen, dankte hij Bram, John en Maarten van de Gemeente Putten heelhartelijk voor hun hulp en betrokkenheid bij deze feestelijke gebeurtenis. Wij hopen dat deze boom nog lang op deze plek mag blijven staan, ‘geworteld’ in de Puttense samenleving….net als onze stichting. Vervolgens vond hij het tijd om onze wethouders aan het werk te zetten.

Alvorens de wethouders de schoppen ter hand namen, hield Bertus Cornelissen een toespraak. Hij dankte namens de gemeente onze stichting heel hartelijk voor de jubileumboom. Hij sprak zijn waardering uit voor het feit dat onze stichting een ‘positief kritische houding’ heeft met betrekking tot samenwerking met de gemeente. De SNMP geeft, wanneer hier naar wordt gevraagd, haar advies m.b.t. diverse zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, groen, ecologie en duurzaamheid. Hij hoopt dat deze samenwerking ook in de toekomst zal worden gehandhaafd. 

Vervolgens namen de beide wethouders een schop ter hand en werd het aanwezige zand bij de boom gegooid. Dit gebeuren was de officiële overdracht van de jubileumboom.