Ontwikkeling het Groene Kruispunt

Op 7 oktober 2022 vond de officiële start plaats van de ontwikkeling van het Groene Kruispunt, een natuurontwikkelingsproject langs het Nuldernauw tussen Strand Nulde (Putten) en Strand Horst (Ermelo) van maar liefst 40 hectare. Het plan is in samenwerking met de gemeenten Ermelo, Putten en vele andere partners, waaronder de SNMP, tot stand gekomen. De aanleg van het Groene Kruispunt was een opgave vanuit het Integraal Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR), het Beheerplan Natura2000 en het bestemmingsplan Strand Horst.

Direct na de starthandelingen werd voortvarend begonnen met de realisatie van het project dat inmiddels nagenoeg gereed is. Alleen de aanleg van het onderwaterbos heeft vertraging opgelopen. De officiële opening vindt dit voorjaar plaats. Dan wordt ook het informatiepaneel onthuld met een gezamenlijke tekst van de natuurverenigingen die aan het project hebben meegeholpen. Helaas zal hierop de naam van de Stichting Natuur & MilieuPlatform Ermelo ontbreken, die wel een grote bijdrage aan het project heeft geleverd, maar – met name het schrappen van de geplande geluidswal – niet acceptabel vond. Deze geluidswal stond overigens wel in de eerste versie van het plan geprojecteerd maar werd later om financiële redenen geschrapt. Pas in het persbericht voor de starthandelingen werd duidelijk dat het vrijgekomen zand – in plaats van voor de geluidswal gebruikt te worden – was verkocht aan de Gemeente Harderwijk voor de aanleg van een nieuwbouwproject.

Heeft u er al een kijkje genomen? Echt doen, een absolute aanrader! Het gebied heeft zeker het potentieel om uit te groeien tot een schitterend natuurgebied. Jammer alleen dat het geluid van het voortrazende verkeer op de A28 duidelijk hoorbaar is en als storend ervaren kan worden. 

Hieronder een impressie van het gebied zoals dat er zaterdag 21 januari bij lag. Het was op deze dag nogal mistig en het vroor licht. Desondanks was het genieten. 

Aart van Dusschoten