Herstelprogramma Beken voor Natura 2000 gebieden

Op 1 maart 2023 heeft de SNMP bij de Provincie Gelderland een Zienswijze ingediend ten aanzien van het Ontwerp Herstelprogramma Beken voor Natura 2000 gebieden. In die Zienswijze bepleiten we de opname  van de Puttense Sprengenbeken (Volenbeek, Groevenbeek, Schoonderbeek) in het Herstelprogramma. Zie de uitgebreide toelichting in onderstaande Zienswijze.

Op 10 mei 2023 ontvingen we bericht van de Provincie dat het Herstelprogramma Beken definitief is vastgesteld en dat naar aanleiding van de Zienswijze van de SNMP aan het Herstelprogramma Beken een maatregel is toegevoegd: een onderzoek naar het aanwijzen van Volenbeek en Groevenbeek als Natura 2000 beek.

We hopen natuurlijk op een positief besluit en op een niet al te lange termijn.

Zie ook https://www.gelderland.nl/themas/natuur/gelderse-natuurgebieden/veluwe.