Het Putterbos is beeldbepalend voor Putten, naast de landgoederen, Putterpolder en de randmeerkust ‘waar groen de kleur bepaalt’. Het is niet zomaar een bos, maar een vele eeuwen oud malenbos (maalschap is de gemeenschappelijke onverdeelde grond van een gemeente), net als het Speulder- en Sprielderbos, het Elspeterbos (zie Veen et al, 2017), het Vierhouterbos en het Gortelsebos. Het waren gemeenschappelijke eigendommen. Daaraan kwam in de 19e eeuw een eind, zij het dat ze (deels) eerst nog bijeengehouden werden als NV’s.