SNMP Jaarvergadering 2023

Op woensdagavond 24 mei 2023 vond de Algemene Jaarvergadering van de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming plaats in Putten. Dit jaar hadden we gekozen voor een excursie in de omgeving van kasteel De Vanenburg, gevolgd door de jaarvergadering in de schenkerij van Museumboerderij Mariahoeve. De deelnemers verzamelden tussen 18.45 en 18.55 uur bij de parkeerplaats van de Mariahoeve (De Mariahoeve was als startpunt en locatie voor de jaarvergadering).

Om 19.00 uur vertrok de groep via het klompenpad richting Kasteel De Vanenburg. Tijdens de excursie werden verschillende plantensoorten en nesten van spechten in de bomen waargenomen. Achter De Vanenburg bezochten we de plek waar vroeger het oude zwembad was en zagen we diverse watervogels en een warrelknoest (dat is een onschuldig gezwel aan de boomstam, die samen met de boom meegroeit).

Gedurende de route gaven Aart van Dusschoten en Just Spoor interessante informatie over de natuur en geschiedenis van het gebied. Bij het laatste deel van de route vertelde Gert van den Bor over zijn kudde Schotse hooglanders in het Puttense buitengebied, waar ze grazen op een stuk land met hoogteverschillen en bosschages. De kudde begon met 6 koeien in 2015 en is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 20 dieren. Aanvankelijk waren de hooglanders bedoeld als grasmaaiers, maar vanwege de groei van de kudde besloten ze in 2019 ook enkele dieren voor de slacht te verkopen.

Na de excursie keerden we terug naar de Mariahoeve, waar de jaarvergadering werd gehouden. De vergadering begon om 21.00 uur en duurde tot ongeveer 22.00 uur. 

Het was een succesvolle avond waarop we met plezier terugkijken. 

Als men langs de Vanenburg rijdt, fietst of wandelt, wordt aangeraden om eens naar de prachtige Schotse hooglanders te gaan kijken.