Jubileumavond ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan.

Donderdagavond 9 november was de grote zaal van Stroud ruim gevuld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten. Na de presentatie met prachtige natuurbeelden door Geurt Besselink volgde een geanimeerde receptie.

In dit bericht een sfeerimpressie met bijgaande foto’s en de korte toespraak die onze voorzitter Aart van Dusschoten die avond heeft uitgesproken namens het bestuur van de stichting.


Toespraak Aart van Dusschoten
Goedenavond allemaal, welkom op onze jubileumavond, fijn dat u gekomen bent.  Na de prachtige beelden van Geurt Besselink zijn we toegekomen aan het officiële gedeelte van deze avond. Schrik niet dit wordt geen avond waar van u verwacht wordt naar ellenlange toespraken te luisteren. Integendeel, we willen deze avond graag  feestelijk houden en daarom houd ik het kort.

Tien jaar geleden, op donderdag 26 september 2013, vierden we, ook hier in Stroud, ons 40-jarig jubileum. Dat werd o.a. opgeluisterd met een prachtige conference van niemand minder dan Ivo de Wijs, bekend van het programma Vroege Vogels. Inmiddels heeft Stroud een ware metamorfose ondergaan, vooral deze prachtige zaal. Vandaag herdenken we dat we een nieuwe mijlpaal hebbenbereikt. Vijftig jaar Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten. Onze oprichters moesten eens weten dat de doelstellingen die zij toen in de statuten vastlegden vijftig jaar later nog steeds actueel zijn.

We zouden nu onze hele geschiedenis de revue kunnen laten passeren maar dat is niet de bedoeling. Trouwens de gebeurtenissen van de eerste veertig jaar kunt u thuis nog eens rustig doorlezen want deze is terug te vinden op onze recent vernieuwde website. In het laatste nummer van Natuurlijk Putten heb ik onze stichting vergeleken met een willekeurige boom in ons dorp. Beide zijn namelijk begonnen namelijk als zaailing (de oprichting van de vereniging in 1971) en waren na twee jaar al uitgegroeid tot een klein boompje (in 1973 oprichting van de Stichting). Daarna bleef de boom groeien en ieder jaar kwamen er jaarringen bij. Er zaten goede en slechte jaren tussen, dat is afleesbaar uit de ringen (uit  oude jaargangen van Natuurlijk Putten en voorgangers). De boom kreeg in de jaren een groot wortelstelsel (ons netwerk en ons aandeel in de samenleving) en bereikte  inmiddels de status van beeldbepalende boom (de Puttense politiek kan moeilijk  meer om ons heen). In de loop van de jaren zijn er wel takken afgebroken maar gelukkig herstelden de wonden zich steeds en kwamen er nieuwe voor in de plaats (de bestuursleden en andere medewerkers). Ondanks de inmiddels bereikte leeftijd van 50 jaar (ons jubileumjaar 2023) is hij gelukkig nog steeds vitaal en kan hopelijk nog vele jaren mee. 

Onze Stichting heeft de boom altijd al hoog in het vaandel gehad. Zelfs in ons logo neemt de boom een prominente plaats in. Met dat gegeven in het achterhoofd namen we het bestuursbesluit om dit jubileumjaar af te sluiten met het planten van een uit de kluiten gewassen boom, een geschenk voor de bevolking van ons Bomendorp. We kregen daarbij alle medewerking van de Gemeente Putten en ook de plek werd in goed overleg uitgezocht. Helaas moest deze plek door onvoorziene omstandigheden op het allerlaatste moment nog veranderd worden. Let dus goed op: de boom wordt niet naast het Gemeentehuis maar naast het oude politiebureau geplaatst.

We kozen unaniem voor een zilverlinde. In het laatste nummer van Natuurlijk Putten stond er van alles over te lezen en op de achterpagina staat een foto van de boom, in vol ornaat, zoals wij hem aantroffen bij boomkwekerij Tonsel in Dronten. Vorige week kregen we de data door waarop er vervoerd en geplant kan worden, op vrijdag 24 november gaat het eindelijk gebeuren De wethouders Van Nieuwenhuizen en Cornelissen zullen de officiële handelingen verrichten, hoe ze dat gaan doen houden we nog even geheim De aanvang is 11.30 uur. Iedereen is uiteraard van harte welkom.

We hadden het al even over de eerste veertig jaar van de stichting maar er is uiteraard ook de laatste tien jaar veel gebeurd. Zo had onze stichting vertegenwoordigers in diverse klankbordgroepen zoals die van N303 en de N797. We waren en zijn betrokken bij alle woningbouwprojecten, denk daarbij aan onze bijdrage bij de totstandkoming van Rimpeler en nu weer bij Halvinkhuizen en de ontwikkeling van de bouwlocatie op het voormalige Sligroterrein. De laatste tien jaar worden we door de gemeente steeds vaker al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken en wordt er dankbaar gebruik gemaakt van onze veldkennis en expertise op het gebied van natuur, ecologie, met name als het om de das gaat, en duurzaamheid. Eén project ging ons bijzonder aan het hart, dat was de toestand van onze sprengenbeken. Al vanaf 2017 waren we met een grote groep vrijwilligers actief om de beken weer schoon en stromend te krijgen. Uiteindelijk nam de Gemeente Putten vorig jaar het voortouw en gaf opdracht aan hoveniersbedrijf van de Bunt om het eerste stuk van wat toen nog Volenbeek heette, nu Horselingbeek, met inzet van groot materieel op te schonen. Het resultaat was dat de beek weer stroomde tot voorbij de bocht achter kasteel Groevenbeek. Deze week was het laatste stuk tot aan de Telgterweg, wat nu dus weer Groevenbeek heet, aan de beurt. Het resultaat is dat het water stroomt, nu zelfs onder de Telgterweg door. Het nadert de eerste boerderij aan de Waterweg, zie het filmpje maar eens op onze website.

De afgelopen tien jaar zijn er bestuurlijk enkele belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Zo zijn onze statuten en huishoudelijk reglement aangepast en wordt het bestuur bijgestaan door een aantal nieuw gevormde werkgroepen. Onze Stichting heeft inmiddels haar bestaansrecht wel bewezen maar nieuwe problemen blijven zich aandienen. Problemen waarvan we ons als bestuur een mening over moeten vormen. Soms zijn dat helaas ook oude problemen die afgestoft worden en in een nieuw jasje worden gestoken. Denk hier bijvoorbeeld aan de nieuwe rondweg of ontsluitingsweg, die er te zijner tijd moet komen. Maar ook de veelbesproken stikstofproblemen waren er al veel eerder alleen toen noemde we het zure regen en sprak men al van de 3V`s: Verdroging Vermesting en Verzuring. Nog steeds proberen we de luis in de pels te zijn. Onze stichting is financieel gelukkig gezond, mede door een in het verleden opgebouwde reserve en een ontvangen legaat, en heeft nooit een beroep hoeven te doen op een gemeentelijke subsidieregeling. Zo kwamen we ook nooit in een spagaat terecht door enerzijds kritisch te zijn en aan de kant onze hand op te moeten houden.

Ik wil nu graag met u terug naar het heden, het nu. Waar staan we en wat zijn onze plannen voor de toekomst? Waar houden we ons al bestuur momenteel mee bezig? We zijn vanaf het begin betrokkengeweest bij het nieuwe gemeentelijke bomenbeleidsplan wat hopelijk volgend jaar afgerond gaat worden. We zijn betrokken bij nieuwe bestemmingsplannen, de omgevingsvisie, hebben zitting in diverse klankbordgroepen en zijn gesprekspartner bij nieuwbouwprojecten, infrastructuur en duurzaamheid. We zijn te vinden op duurzaamheidsmarkten, zoals die van aanstaande zaterdag 11 november. We zijn en blijven betrokken bij onze sprengenbeken en praten mee over het droogtebeleid.We werken jaarlijks mee aan de Landelijke Schoonmaakdag. De paddenwerkgroep zorgt ieder voorjaar voor een afrastering aan de Krachtighuizerweg en voor het overzetten van de padden, kikkers en watersalamanders. We maken grafheuvels schoon en we organiseren regelmatig excursies.

Ook op het gebied van communicatie gaan we met onze tijd mee. Ons blad Natuurlijk Putten is en blijft ons visitekaartje en wordt al een aantal jaren in kleur gedrukt. Wat een verschil trouwens met het eerste nummer uit 1973. Iets om trots op te zijn. Maar ook onze nieuwsbrief, de vernieuwde website en Facebookpagina zijn steeds belangrijker wordende communicatiemiddelen. Verder onderhouden weveel contacten met plaatselijke en regionale organisaties waarvan er vanavond veel vertegenwoordigd zijn. Ook met het Gemeentebestuur en de politiek hebben we een goede verstandhouding opgebouwd. Uiteraard zijn we het niet altijd met elkaar eens maar er is een wederzijds respect en dat is zeker zo belangrijk.

Ons bestuur zal ook in de toekomst  voor de belangen van natuur en milieu in ons dorp op blijvenkomen. Continuïteit blijft daarbij belangrijk. Hopelijk dat er zich in de nabije toekomst jonge mensen melden die ons bestuur willen komen versterken. Verjonging en nieuwe inzichten houdt ieder bestuur fit en alert. Hopelijk draagt alle publiciteit rond ons jubileum ook bij aan een stevige aanwas van onsledenbestand. We kunnen namelijk best wat nieuwe leden gebruiken. Voor het geld hoeft u het niet te laten. Leuk weetje, in 1973 bij de oprichting was de contributie vijf gulden en dat is in vijftig jaar tijd nauwelijks gestegen. Nu is het nog steeds maar 10 euro. 

Voor mij persoonlijk voelt deze stichting nog steeds aan als een warm bad. Van de vijftig jaar dat de stichting bestaat zit ik intussen al meer dan de helft in het bestuur. Dat zegt genoeg!
Hier wil ik het bij laten. Dank voor uw aandacht.
Aart van Dusschoten