De leden van de Raad van Bestuur van de SNMP zijn:

  • Aart van Dusschoten (voorzitter)
  • Atty Heijting (secretaris)
  • Jos Noppen (vicevoorzitter en penningmeester ai)
  • Mark Beekes
  • Sandra Leidner

De eerste drie personen vormen het Dagelijks Bestuur.