We heten u natuurlijk van harte welkom als contribuant van SNMP, stuur daartoe een e-mail naar info@natuurenmilieuputten.nl of naar een van de bestuursleden. De contributie bedraagt minimaal € 10 per jaar.