Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

Nieuws over de Beken

13 november 2022

Zes jaren van onderhandelen, vergaderen, handmatig schoonmaken en peilen in weer en wind gingen er aan vooraf, maar uiteindelijk is onze missie volbracht. De Volenbeek ligt er na de grote opschoonbeurt weer prachtig bij. Je ziet hem vanaf het bruggetje weer, net als vroeger, stromend en meanderend zijn weg vinden. Iedereen die daar zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen, hartelijk bedankt. Volgend jaar bestaat de SNMP 50 jaar. De Gemeente Putten had ons geen mooier cadeau kunnen geven.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Aart van Dusschoten 2022

Onderhoud van de Beken

De SNMP heeft een werkgroep opgericht voor het onderhoud van de Volenbeek en de Schoonderbeek in Putten.
Het doel is om bij te dragen aan het behoud van wat resteert van een oude bedrijvigheid waarbij beken gegraven werden om water te leveren aan watermolens, waarvan er een drietal bestonden in Putten.
Er is hulp van vrijwilligers van WijPutten en het IVN, en misschien door U?
Wij hopen ermee te bereiken, dat de betrokken instanties (gemeente, de eigenaren) tot het gezamenlijk besluit komen om de beken ingrijpender te restaureren dan door een paar vrijwilligers kan worden gedaan.

Eerste onderhoudsdag op 28 oktober 2017
Op 28 oktober is er een geslaagde werkdag gehouden door de werkgroep Bekenonderhoud van de SNMP.
De groep was deze dag in aantallen als volgt samengesteld:
SNMP: 6, IVN: 2, WijPutten: meer dan 15.

Onderhoud Volenbeek door vrijwilligers op 28 oktober 2017De Volenbeek is vanaf de Telgterweg in de richting van de spreng over ongeveer 600 meter onder handen genomen.
Het deel vanaf de weg tot voor de bocht naar rechts staat droog. Uit dat deel is de halfvergane laag bladeren verwijderd, en zijn de bramen die langs de oevers groeiden uitgetrokken. Het deel waarin water staat ging na de bocht over in een beek met meer dan een halve meter halfvergaan materiaal, dat de doorstroming ernstig bemoeilijkt. We hebben ons beperkt tot het verwijderen van het bovenste laagje van de prut, waarna er inderdaad iets van een stroming ontstond.
Toen we om drie uur terugliepen naar de Telgterweg, zagen we tot onze voldoening, dat het water verder in de richting van de weg doorgestroomd was. We kunnen terugzien op een dag waarover iedere deelnemer enthousiast was. Ik wil iedereen die de dag mogelijk heeft gemaakt hartelijk danken: Arap-John Tigchelaar van WijPutten, Rien en Sandra van het IVN, en alle andere aanwezigen.

Na deze eerste onderhoudsdag is er aan de beek gewerkt op 10 en 25 november 2017, en op 31 maart 2018.

Doet u de volgende keer mee?
Als u een bijdrage wilt leveren, meld u zich dan aan via de mail van de SNMP. Hieronder kunt u zien of er een datum is die u schikt.

Agenda

 datum
geen
tijd
omschrijving