Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de stichting heeft Just Spoor, de beheerder van onze website en lid van de werkgroep Duurzaam, een speciale versie ontworpen van ons huidige logo.

Het origineel is al in gebruik vanaf nummer 4 van Het Orgaan- december 1972- zoals de voorloper van Natuurlijk Putten toen nog heette. De eerste vier edities werden overigens uitgebracht door de voorloper van de Stichting , de Vereniging voor Natuur en Milieu Bescherming Putten e.o.- opgericht op 30 september 1971. Op 5 januari 1973 werd de organisatievorm omgezet van vereniging naar stichting.

Het eerste nummer-Orgaan nr.5- waarop de naam Stichting voor Natuur-en Milieubescherming te Putten prijkte verscheen in maart 1973.  Als u goed heeft opgelet ziet u nu een liggend streepje staan na Natuur, is Milieubescherming één woord geworden en is e.o. vervangen door te Putten.  

Hoe anders zag het Orgaan eruit, zowel qua uiterlijk en vormgeving, in vergelijking met het huidige Natuurlijk Putten. Nu A4 destijds A5 , nu op glanzend  FSC papier en grotendeels in kleur gedrukt toen nog gestencild in zwart-wit op slecht leesbaar grauw kringlooppapier. Ik gok dat onze jeugd nog nooit van een stencilmachine heeft gehoord laat staan gezien. Terug na het logo of vignet zoals het toen nog  genoemd werd. We hebben al vaak de vraag gekregen waar dit vandaan komt, wie het ontworpen heeft en wat de betekenis ervan is.  De onderstaande pagina uit het Orgaan geeft hier een duidelijk antwoord op.

Aart van Dusschoten