Landelijke Opschoondag 2024

Op zaterdag 23 maart 2024 was het weer Landelijke Opschoondag, ook in Putten.

Op die dag verzamelen vele vrijwilligers zwerfafval langs de wegen in hun gemeente. Zoals elk jaar zorgde de Gemeente Putten voor het materiaal en de inwendige mens en leverde onze stichting – net als vele anderen – een bijdrage in de vorm van vrijwilligers. Na een kop koffie of thee met koek en de aftrap door wethouder Van Nieuwenhuizen gingen vele groepjes het dorp en het buitengebied in, gewapend met vuilniszak en afvalknijper. Eén groepje vrijwilligers van onze stichting liep langs de Voorthuizerstraat tussen Huinen en het dorp. Zij begonnen vanaf Kieft Warenhuis en werden daar voorzien van een bekertje koffie! (zie foto) en het andere groepje liep in de omgeving van de opritten naar de A28 bij Nulde. De oogst was fors! Na een ochtend met zon en een enkel kort maar heftig hagelbuitje smaakte de soep en broodjes op de gemeentewerf goed. 

De organisatie vanuit onze stichting werd ook dit jaar weer door Atty Heijting verzorgd. Helpt u volgend jaar ook meemet het opruimen van zwerfafval in onze gemeente? We zullen het tijdig via onze website en Nieuwsbrief aankondigen. Overigens hoeft u geen jaar te wachten: zwerfafval verzamelen kan het hele jaar. De gemeente stelt vuilniszakken, werkhandschoenen en een afvalknijperbeschikbaar, zie https://www.putten.nl/Inwoners/Afval_Riool/Afval/Zwerfafval.