Paddenwerkgroep SNMP-Paddentrek 2024

Op zaterdag 24 februari ging een groep van twaalf enthousiaste vrijwilligers – 9 mannen en 3 vrouwen – aan de slag om de afzetting te plaatsen. De sleuf werd daarbij weer machinaal gegraven. 

In de weken daarna werden de emmers steeds om exact  kwart voor negen ‘s ochtends geleegd door een ploeg vrijwilligers m/v die dit dagelijks met zijn tweeën deden. Ook werd tijdens de trek 1 à 2 keer per week het zwembad op het terrein van De Hoevegaerde leeggehaald.

Op woensdag 6 maart mochten de leerlingen van groep 8 van de Gabriëlschool  meehelpen met het legen van de emmers en deze vervolgens naar de poel brengen. Vijf vrijwilligers begeleidden de groep die onderweg de gelegenheid had om vragen te stellen Deze ochtend werden er 175 padden uit de emmers gehaald. Een mooie manier om de Puttense jeugd erbij te betrekken.

In de laatste week van de trek kregen we signalen dat er veel padden op het terrein van De Hoevegarde rondliepen. Ook hier werd extra hulp van onze vrijwilligers ingeroepen en werden de padden netjes opgevangen en naar de vijvers gebracht.

Op de ochtend van vrijdag 23 maart werd de afrastering weer afgebroken door een tiental vrijwilligers. Eén van hen had een ingenieus systeem bedacht waardoor we het gaas gemakkelijker op konden rollen en tegelijkertijd schoon konden borstelen.

Een groot compliment wederom aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Verder willen we ook de Gemeente Putten en Bungalowpark De Veluwse Hoevegaarde weer bedanken voor hun hulp en medewerking bij dit jaarlijks terugkerende project.

De overzetgegevens van de paddenwerkgroep SNMP worden jaarlijks gedeeld met RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) en met Waterleiding Maatschappij Vitens want op hun grond ligt de poel waarheen het grootste gedeelte van de overgezette dieren naartoe gebracht worden.

Meer informatie over de telling, de resultaten en bijzonderheden van 2024 is te vinden op onze padden project pagina.

Namens de Paddenwerkgroep SNMP
Aart van Dusschoten