Padden werkgroep SNMP- Paddentrek 2023

Definitieve telling van de overgezette dieren per zaterdag 1 april 2023:

Gewone pad2622
Bruine kikker90
Heikikker13
Groene kikkers5
Alpenwatersalamander2
Kleine watersalamander2
Totaal2734

Hieronder een historisch overzicht van het aantal overgezette dieren per jaar sinds 2002. Hieruit blijkt dat 2023 een recordjaar was. Het vorige record stamt uit 2002, het eerste jaar waarin we een afrastering plaatsten- toen 2419 amfibieën.

In 2023 dus 315 meer. Een grandioos resultaat!

Ten opzichte van het jaar 2022( was 937) zijn er in 2023 maar liefst 1797 meer dieren overzet. Het aantal is dus bijna verdrievoudigd..

Nog even een kleine aanvulling/toelichting:
Van de 2622 overgezette gewone padden zijn er dit jaar 1511 naar de Vitens-poel gegaan. De overige 1011 hebben we (vanaf zondag 19 maart en na overleg met RAVON) naar de vijvers van de Hoevegaerde gebracht. Dit had als reden dat overbevolking dreigde. Alle kikkers en salamanders werden wel in de Vitens- poel uitgezet.

De op zaterdag 25 februari 2023 geplaatste afrastering werd op maandag 27 maart  2023 weer afgebroken. 

Een groot compliment aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen.

Verder willen we de Gemeente Putten en Bungalowpark De Veluwsche Hoevegaarde bedanken voor hun hulp en medewerking bij dit jaarlijks terugkerende project. 

Ons werk is niet voor niets geweest!

Namens de
Paddenwerkgroep SNMP
Aart van Dusschoten


Tussentelling per zaterdag 25 maart 2023:

Gewone pad2572
Bruine kikker87
Heikikker13
Groene kikkers5
Alpenwatersalamander2
Kleine watersalamander2
Totaal2681

Het hoogste historische aantal werd gehaald in 2002, het eerste jaar dat we de paddenafrastering plaatsten:  2419 dieren
In 2023 dus al 262 meer.

Tot nu toe hebben we ook al 1749 meer dieren overgezet dan vorig jaar( het totaal van 2022 was 932 dieren)

Van de 2572 overgezette padden zijn er dit jaar 1511 naar de Vitens-poel gegaan. De overige 1061 hebben we (vanaf zondag 19 maart en na overleg met RAVON) naar de vijvers van de Hoevegaerde gebracht. Alle kikkers en salamanders werden in de Vitens- poel uitgezet.

Namens de
Paddenwerkgroep SNMP
Aart van Dusschoten 

Padden in het nieuws

  • Verliefde padden
    Vijver lijkt wel een golfslagbad met die verliefde stelletjes. Helma van der Hoeven
  • Paddenafzetting
    Afgelopen dinsdagochtend was het topdrukte bij de paddenafzetting aan de Krachtighuizerweg. Met de hulp van leerlingen van groep 7 van… Lees meer: Paddenafzetting
Bron: Volkskrant Zaterdag 25 maart 2023