Paddenwerkgroep SNMP-Paddentrek 2024

De paddentrek voor het jaar 2024 is weer ten einde.
Tijd om de balans op te maken. We beginnen met het resultaat waarna er nog een kort verslag volgt van de ervaringen van de vrijwilligers in de afgelopen periode.

Definitieve telling van de overgezette dieren per vrijdag 23 maart 2024:

Gewone pad3475
Bruine kikker 108
Heikikker2
Groene kikker0
Alpenwatersalamander5
Kleine watersalamander3
Totaal3593

Dit betekent dat de stijgende lijn zich voortzet. Konden we vorig jaar al een record melden, nu is dit alweer achterhaald. We noteerden een stijging van 859  t.o.v. het jaar 2023. 

Van de overgezette dieren zijn er 1793 naar de Vitens-poel gebracht en zijn er 1800 naar de vijvers van De Veluwse Hoevegaerde gegaan. Dit verdient enige toelichting. Vorig jaar dreigde een overbevolking van de Vitens-poel en werd er noodgedwongen een aantal (ongeveer 1100) dieren uitgezet in de vijvers van De Hoevegaerde. Dit gebeurde in nauwe samenspraak met Ravon. Deze park-populatie heeft zich dit jaar met ongeveer 700 dieren uitgebreid. 

Nog nooit in de geschiedenis van onze paddenwerkgroep begon de trek zo vroeg. Toeval of is dit toch een gevolg van de klimaatverandering? Feit is dat we normaal de afrastering op de laatste zaterdag van februari of op de eerste zaterdag van maart plaatsen. Meestal was dat vroeg genoeg, hoogstens was er halverwege februari een of twee dagen een lichte trek maar daar hield het mee op. Nu begonnen de padden al in de eerste week van februari te lopen. Dat was niet helemaal de bedoeling want de planning voor het plaatsen van de afrastering was pas op zaterdag 24 februari, dus al een week eerder dan normaal. Bleef niets over dan de eerste weken weer ‘s avonds met emmers en zaklampen te patrouilleren en de dieren van de weg en het fietspad te rapen. Gelukkig waren er vrijwilligers die deze dankbare taak op zich namen.

Een groot compliment wederom aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Verder willen we ook de Gemeente Putten en Bungalowpark De Veluwse Hoevegaarde weer bedanken voor hun hulp en medewerking bij dit jaarlijks terugkerende project.

De overzetgegevens van de paddenwerkgroep SNMP worden jaarlijks gedeeld met RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) en met Waterleiding Maatschappij Vitens want op hun grond ligt de poel waarheen het grootste gedeelte van de overgezette dieren naartoe gebracht worden.

Namens de Paddenwerkgroep SNMP
Aart van Dusschoten


Padden werkgroep SNMP- Paddentrek 2023

Definitieve telling van de overgezette dieren per zaterdag 1 april 2023:

Gewone pad2622
Bruine kikker90
Heikikker13
Groene kikkers5
Alpenwatersalamander2
Kleine watersalamander2
Totaal2734

Hieronder een historisch overzicht van het aantal overgezette dieren per jaar sinds 2002. Hieruit blijkt dat 2023 een recordjaar was. Het vorige record stamt uit 2002, het eerste jaar waarin we een afrastering plaatsten- toen 2419 amfibieën.

In 2023 dus 315 meer. Een grandioos resultaat!

Ten opzichte van het jaar 2022( was 937) zijn er in 2023 maar liefst 1797 meer dieren overzet. Het aantal is dus bijna verdrievoudigd..

Nog even een kleine aanvulling/toelichting:
Van de 2622 overgezette gewone padden zijn er dit jaar 1511 naar de Vitens-poel gegaan. De overige 1011 hebben we (vanaf zondag 19 maart en na overleg met RAVON) naar de vijvers van de Hoevegaerde gebracht. Dit had als reden dat overbevolking dreigde. Alle kikkers en salamanders werden wel in de Vitens- poel uitgezet.

De op zaterdag 25 februari 2023 geplaatste afrastering werd op maandag 27 maart  2023 weer afgebroken. 

Een groot compliment aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen.

Verder willen we de Gemeente Putten en Bungalowpark De Veluwsche Hoevegaarde bedanken voor hun hulp en medewerking bij dit jaarlijks terugkerende project. 

Ons werk is niet voor niets geweest!

Namens de
Paddenwerkgroep SNMP
Aart van Dusschoten


Tussentelling per zaterdag 25 maart 2023:

Gewone pad2572
Bruine kikker87
Heikikker13
Groene kikkers5
Alpenwatersalamander2
Kleine watersalamander2
Totaal2681

Het hoogste historische aantal werd gehaald in 2002, het eerste jaar dat we de paddenafrastering plaatsten:  2419 dieren
In 2023 dus al 262 meer.

Tot nu toe hebben we ook al 1749 meer dieren overgezet dan vorig jaar( het totaal van 2022 was 932 dieren)

Van de 2572 overgezette padden zijn er dit jaar 1511 naar de Vitens-poel gegaan. De overige 1061 hebben we (vanaf zondag 19 maart en na overleg met RAVON) naar de vijvers van de Hoevegaerde gebracht. Alle kikkers en salamanders werden in de Vitens- poel uitgezet.

Namens de
Paddenwerkgroep SNMP
Aart van Dusschoten 

Padden in het nieuws

  • Paddentrek 2024
    Paddenwerkgroep SNMP-Paddentrek 2024 Op zaterdag 24 februari ging een groep van twaalf enthousiaste vrijwilligers – 9 mannen en 3 vrouwen… Lees meer: Paddentrek 2024
  • Verliefde padden
    Vijver lijkt wel een golfslagbad met die verliefde stelletjes. Helma van der Hoeven
  • Paddenafzetting
    Afgelopen dinsdagochtend was het topdrukte bij de paddenafzetting aan de Krachtighuizerweg. Met de hulp van leerlingen van groep 7 van… Lees meer: Paddenafzetting
Bron: Volkskrant Zaterdag 25 maart 2023