Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

Archeologiewerkgroep

Nieuwe coördinator voor de Archeologiewerkgroep

Cornelis Zijderveld heeft zich gemeld als de nieuwe coördinator van de archeologiewerkgroep.
Hij zal contacten met de gemeente, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
Hij zal contact onderhouden met de vrijwilligers, en de werkzaamheden organiseren.
Door Corona zal het onderhoud pas later in dit jaar beginnen.

Agenda

De voorlopige agenda voor de komende periode is:

datum
tijd
omschrijving

Grafheuvel aan de Nieuwe Laaklaan

Op zaterdag 11 juni 2018 heeft de archeologiewerkgroep een grafheuvel aan de Nieuwe Laaklaan van begroeiing ontdaan.
Extra probleem van deze klus werd gevormd door Japanse Duizendknoop, die de grafheuvel deelde met bramen en brandnetels.
Mark had bij de gemeente twee grote bags opgehaald. De duizendknoop moest daarin verzameld worden, om met het restafval te kunnen worden verbrand.
De grafheuvel bevindt zich te midden van een aantal woningen, in tegenstelling tot de eerder schoongemaakte grafheuvels, die in het bos langs de Postweg liggen. Het bleek een voordeel: door de ene buurvrouw werden we getrakteerd op ijsjes, en bij de andere buurvrouw konden we na afloop in de mooie tuin een kopje thee drinken.
Het resultaat van ons werk was een vrijwel schone grafheuvel. De twee bags waren vol met duizendknoop.
We zijn niet in de veronderstelling, dat het probleem van de duizendknoop met deze actie is opgelost. De wortels blijven achter in de grond, en lopen weer uit. Bovendien heeft de duizendknoop zich al vertakt in het naastgelegen bos. We zijn er niet aan toegekomen om dat ook weg te halen. Het voornemen is, om over en half jaar de grafheuvel weer schoon te maken.

Archeologiewacht

De SNMP is door de gemeente Putten gevraagd om een groep vrijwilligers te vormen die functioneert als archeologiewacht.
Bij dit plan betrokken zijn de gemeente, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland, en de Stichting Erfgoedbeheer.
De rol van de SGL is het verschaffen van het werkmodel, het lenen van gereedschap, en het geven van instructies over het werken daarmee.
De Stichting Erfgoedbeheer beschikt over deskundigheid op het gebied van archeologie, en traint de vrijwilligers zodat ze weten welk onderhoud waar moet plaatsvinden.
Deze Stichting heeft met de gemeente een monitorovereenkomst gesloten.
wethouder Gerritsen
Op 21 november 2015 is de archeologiewacht van start gegaan.    Na een inleidende speech van wethouder Gerritsen werden meteen twee grafheuvels van ongewenste begroeiing ontdaan.
U kunt zich nog opgeven. De deelnemers moeten denken aan (gemiddeld) een halve zaterdag per maand werk.
Het enige selectiecriterium is uw enthousiasme, en uw inwonerschap van Putten. U hoeft niet per se contribuant van de SNMP te zijn, al zijn er misschien later praktische redenen om dat te worden: voor 7,50 per jaar krijgt u drie maal per jaar een fraai blad, en de mogelijkheid om deel te nemen aan interessante excursies.

Hebt u er zin in? Geef u op in Contact.