Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

Duizendknoop op de grafheuvel aan de Nieuwe Laaklaan