Doelstelling

De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten heeft als doelstelling het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving te beschermen.

ANBI
De Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Deze status geeft belastingvoordelen aan donateurs, zie de Belastingdienst voor de begrenzingen en voorwaarden.

Contact
U kunt de stichting bereiken via

Postadres
Stichting voor Natuur- en Milieubescherming te Putten
Postbus 100
3880 AC Putten

Gegevens
RSIN: 816659473
IBAN: NL51 INGB 0003 2917 67
KvK-nummer: 41035037

Activiteiten

 • Kritisch volgen van de verrichtingen van de Gemeente Putten.
 • Bezwaarschriften indienen als “groen” tekort wordt gedaan.
 • Inspraak en overleg bij diezelfde Gemeente.
 • Steun aan natuuronderwijs op de basisscholen.
 • Natuurinventarisaties.
 • Overzetten van amfibieën in de trektijd.
 • Controleren van amfibieënpoelen op kwaliteit.
 • Beschermen van de aanwezige dassenburchten.
 • Organiseren van informatieavonden.
 • Organiseren van natuurexcursies.
 • Onderhouden van de grafheuvels in Putten.
 • Onderhoud van de Volenbeek.

Hoe zit onze stichting in elkaar

 • Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die alleen werkelijk voor de stichting gemaakte kosten kunnen declareren.
 • De stichting telt meer dan 400 donateurs.
 • Een contribuant ontvangt 3x per jaar ons kleurrijke blad NatuurlijkPutten.
 • De contributie bedraagt minimaal € 10,00 per jaar.