We heten u graag welkom als contribuant van SNMP, u kunt daartoe een e-mail sturen naar info@natuurenmilieuputten.nl of naar een van de bestuursleden. Ook als u vragen heeft kunt u ons een berichtje sturen. We zullen er z.s.m. op reageren.

De contributie bedraagt minimaal € 10 per jaar.

Als contribuant:

Ontvangt u driemaal per jaar per post ons blad Natuurlijk Putten, en circa acht maal per jaar de digitale Nieuwsbrief. Enkele oudere nummers van Natuurlijk Putten en enkele Nieuwsbrieven vindt u op deze website.

Bent u van harte welkom op de Jaarvergadering in mei (inclusief excursie) en de Informatieavond in november.

Kunt u deelnemen aan de door ons georganiseerde excursies, twee à drie keer per jaar.

Kunt u bij gelegenheid deelnemen aan een activiteit, zoals het opschonen van de Volenbeek of van grafheuvels, of deelnemen aan de landelijke opschoondag.

Kunt u actief lid worden van een van de werkgroepen (zie op deze website onder thema’s en projecten).

Daarnaast organiseren we maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden, een lezing ‘Tussen de Boeken’ van de bibliotheek. Deze worden via de Nieuwsbrief en de website aangekondigd.

Zie verder de informatie in onderstaande folder en op deze website.