Onderstaande notities zijn door de SNMP uitgebracht.

 • Herstelprogramma
  Herstelprogramma Beken voor Natura 2000 gebieden Op 1 maart 2023 heeft de SNMP bij de […]
 • Omgevingsvisie
  Omgevingsvisie Putten De SNMP heeft eind maart 2023 een Zienswijze ingediend op het Ontwerp Omgevingsvisie […]
 • Zonneveld
  Zonneveld Kiezerswoert Zienswijze SNMP op zonneveld Keizerswoert in Putten. Om de doelstellingen voor het aandeel […]
 • Gemeenteraad 2022
  Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Download hier de notities van de SNMP wat betreft de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
 • Financieel 2021
  Financieel verslag van het jaar 2021 Balans 2021 omschrijving Activa Passiva Res. onderhoud Beken € […]
 • Jaarplan 2021
  Prioriteitenlijst
 • Beleidsplan 2020
  Statutaire doelstellingDe Stichting heeft ten doel: het natuurschoon en het milieu in Putten en omgeving […]