Terug in de tijd vanuit het “Natuurlijk Putten” boekje (toen nog Orgaan) van November 1976 5e jaargang,

Op de onderste foto de 1e tegellegging en op de bovenste foto het bestuur.

“ONS DORP KAN SCHONER” Mededeling van het bestuur.

Op vrijdag 7 maart 1975 vond tijdens de gehouden propaganda-avond van onze Stichting in de aula van de MAVO onder andere de prijsuitreiking plaats van de Eerste prijs in de regionale Provinciale Aktie “ONS DORP KAN SCHONER”. Deze prijs, die aan ons werd toegekend voor onze activiteiten in het jaar 1974, bleek een bedrag van f 1000 te zijn.

Na zorgvuldige overweging werd besloten dit bedrag te besteden aan de aankoop van een aantal tegels met de volgende teksten:

“AFVAL IN DE BAK”

“HOND IN DE GOOT”

Hoewel de levering van deze tegels vertraging opliep, heeft uiteindelijk de eerste tegellegging plaatsgevonden bij Albert Heijn op donderdagmorgen 21 oktober, in aanwezigheid van onze voorzitter, de heer Van Ballegoyen de Jong, en wethouder Van Wyncoop.

Wij zijn het college van Burgemeester en Wethouders dankbaar voor hun gemeentelijke bijdrage door de toezegging dat de benodigde afvalbakken worden geplaatst bij de tegels met de tekst “AFVAL IN DE BAK”. Bovendien worden alle tegels kosteloos gelegd door de Gemeente Putten.

De locaties waar de tegels komen te liggen, zijn in gezamenlijk overleg met de gemeente bepaald.

SNMP_ tegellegging_1975