Voordat er nieuwbouw start, vindt er altijd archeologisch onderzoek plaats.