Groeiplaatsen

Vooruitlopend op een gestructureerde bestrijding van de Japanse duizendknoop legt de SNMP vast waar deze invasieve plant voorkomt. Als u in Putten een locatie van de Japanse duizendknoop ziet die op de kaart niet vermeld is, stuur dan een mail met vermelding van het adres, en indien mogelijk de coördinaten van de plek.

De Japanse duizendknoop in Putten in 2018

De locatie aan de Volenbekerweg, en aan de Nieuwe Laaklaan zijn op 7 mei 2018 door twee bestuursleden van de SNMP handmatig van duizendknoop ontdaan. De locatie aan de Nieuwe Laaklaan is op een grafheuvel. Van deze locatie is al verscheidene malen de begroeiing verwijderd. De locatie bij de camping bij de Arlersteeg is hevig bestreden. Een locatie bij de Zeedijk wordt al een paar jaar voortdurend gemaaid. Klik op het kaartje voor een duidelijker afbeelding. Inmiddels laat de gemeente de Duizendknoop bestrijden.

Kaart met de locaties van de Japanse duizendknoop in 2017

Hieronder een kaartje met alle bekende groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop in Putten in 2017 (39). Klik op het kaartje voor een duidelijker afbeelding.