Stichting voor Natuur- en Milieubescherming

De kringloop der natuur

Bij de reigerkolonie op Oldenaller is de kringloop der natuur ook zichtbaar. Het ouderpaar kan bij ziekte of te kort aan voedsel een of meer jongen uit het nest gooien. De gevallen jongen zijn op slag dood. Hun overblijfselen worden door de doodgravers onder gegraven en door bodemdieren, bacteriën en schimmels verder verteerd. Uit de vruchtbare aarde groeien planten die weer als dekking en voedsel dienen voor dieren die door de reigers worden gegeten.

Nest   Slachtoffers 2   Slachtoffers   Doodgravers op Olderaller

Vleermuizen op Oud groevenbeek

Er leven verschillende soorten vleermuizen op dit landgoed en de eerste vleermuizen vliegen al uit als het nog vrij licht is. Vleermuizen kunnen ook in het donker hun weg vinden. Ze maken daarbij gebruik van sonar of echolocatie. De sonargeluiden zijn voor mensen niet tot nauwelijks te horen. De batdetector maakt de sonargeluiden niet alleen hoorbaar voor het menselijk oor, maar ook de verschillende soorten vleermuizen zijn te onderscheiden met de batdetector. Iedere vleermuissoort maakt namelijk een eigen kenmerkend geluid.

Vleermuis spec.  Foto Jos Marcelissen