Afgelopen maandagavond 12 februari hebben een aantal enthousiaste leden van de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten een presentatie gehad van Rob Nijman van de Stichting VleGel (www.vlegel.org). Rob heeft ons geïntroduceerd in de bijzondere wereld van vleermuizen en ons meegenomen in het werk van deze vleermuizenstichting. Vleermuizen zijn er in vele soorten en maten, ze leven over heel de wereld en dus ook in Nederland. In onze gemeente komen zeven soorten voor, zoals de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de gewone grootoorvleermuis, de watervleermuis en de meervleermuis. De beide laatste zijn vooral bij water te vinden. 

Vleermuizen zijn zoogdieren en kunnen, net als egels en eekhoorns, gezien worden in de tuin. Net als egels zijn het over het algemeen nachtdieren en houden ze een winterslaap. Vleermuizen leven in kolonies en leven in groepen, ze hebbeneen hoge sociale ontwikkeling. Vleermuizen komen dus voor bij het water, maar zeker ook in het bos en ook bij of zelfs in huizen. Zeker in de winter zoeken ze warmte op plaasen waar ook veel te eten is in de vorm van insecten. Vleermuizen zorgen niet voor overlast omdat ze alleen ‘s nachts actief zijn, niet knagen of nesten bouwen. Vleermuizen krijgen slechts één jong per jaar, zodat een kolonie nooit sterk groeit. 

Vleermuizen zijn in Nederland beschermd sinds 1973, mede doordat hun aantal door o.a. landbouwgif sterk was afgenomen. De vleermuis is de laatste tijd in het nieuws omdat hun aanwezigheid een nieuwe woonwijk of het (na)isoleren van een huis kan beperken. 

Binnen onze stichting zijn er ideeën om een werkgroep vleermuizen op te richten. Meer informatie hierover volgt.